texnomart

Оммавий таклиф шартномаси

Оммавий таклиф шартномаси

«Texnomart.uz» интернет-дўкони оммавий офертаси

Ушбу оммавий оферта (кейинги ўринларда Шартнома деб юритилади) ТEХНОМАРТ МЧЖ (кейинги ўринларда МЧЖ деб юритилади), шунда ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс ушбу офертада кўрсатилган шартларда «ТEХНОМАРТ» МЧЖ билан Товарларни олди сотти бўйича шартнома тузиш учун зарур ҳуқуқий асос ва шартноманинг барча муҳим шартларини ўз ичига олади.

I. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР

1.1. Шартномада фойдаланилган атамалар ва тушунчалар баъзи ҳолларда тегишли махсус таърифлар билан изоҳланади. Шартномада келтирилган атамалар ва тушунчаларнинг таърифлари унинг барча қоидаларига ва ундан келиб чиқадиган Томонлар ҳуқуқий муносабатларига нисбатан қўлланилади. Агар бирон-бир атама ёки тушунчанинг маъносини Шартнома ва қонун ҳужжатларида кўрсатилмаган бўлса шундек меъёрий ҳужжатлар асосида аниқланиши мумкин бўлмаса, шунда бундай атама ёки тушунча одатий луғавий маънода қўлланилади.

1.2. Шартномада ишлатиладиган асосий атамалар ва таърифлар:

Оммавий оферта - Сотувчининг директори томонидан тасдиқланган ҳақиқий оммавий офертадир. Ушбу Оммавий оффертанинг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 369, 426-моддалари асосида тартибга солинади.

Сотувчи – МЧЖ «ТEХНОМАРТ»

Харидор – ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда якуний истеъмол учун товарларни (ишларни, хизматларни) сотиб олувчи, ушбу оферта шартлари бўйича оммавий офертани қабул қилган ҳар қандай жисмоний шахс (Ўзбекистон Республикаси резидентлари ва норезидентлари).

Маҳсулот – «ТEХНОМАРТ» МЧЖ расмий интернет-дўкони https://texnomart.uz интернет манзилида келтирилган келишув объекти, ассортимент номларини рўйхати саналади.

Онлайн дўкон - «ТEХНОМАРТ» МЧЖ сотувчисининг https://texnomart.uz интернет манзилида жойлашган расмий онлайн-дўкони.

 

Сотувчининг электрон почта манзили

- сотувчининг электрон почта манзили

 

Харидорнинг электрон почта манзили - Харидорнинг аризада кўрсатилган электрон почта манзили ёки ариза юборилган электрон почта манзили.

Электрон тижорат иштирокчиси - электрон тижоратда товарлар (ишлар, хизматлар) сотувчиси ёки харидори бўлган жисмоний шахс.

Бонуслар - маълум товарларни сотиб олиш учун тўпланган ва амал қилиш муддати тугайдиган виртуал маблағлар.

Шахсий кабинет - "https://texnomart.uz" интернет-дўконининг Фойдаланувчига ажратилган шахсий қисми.

Нархлар рўйхати - сотувчига тегишли бўлган, товарларнинг нархлари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ҳужжат.

Аксепт - фуқаролик ҳуқуқида таклиф (оферта)да кўрсатилган шартларда шартнома тузишга розилигини билдириш.

II. УМУМИЙ МАЪЛУМОТ

2.1. Интернет-дўкон сайтида жойлаштирилган Товарнинг Харидор томонидан буюртма қилиниши, Харидор мазкур Офертанинг барча шартлари билан розилигини англатади ва ҳақиқий Оферент шартномасидаги шартларнинг бевосита аксепти ҳисобланади.

2.2. Онлайн дўкон веб-сайти маъмурияти Харидорни огоҳлантирмасдан Оферентга ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқига эга. Амалдаги Таклифга ўзгартиришлар киритилган тақдирда, ўзгартиришлар веб-сайтда расмий эълон қилинган кундан бошлаб 10 календарь кундан кейин кучга киради.

2.3. Агар онлайн-дўкон веб-сайтида муддати кўрсатилмаган бўлса, Офертанинг амал қилиш муддати чекланмаган.

III. САЙТДА РЎЙХАТДАН ЎТИШ

3.1.Ҳар бир инсон Интернет-дўконда товарлар сотиб олиши мумкин, лекин фақат рўйхатдан ўтган Харидорлар Интернет-дўконда бўлиб-бўлиб сотиб олишлари мумкин, Харидор эса сайтда фақат 1 (бир) марта рўйхатдан ўтиш ҳуқуқига эга, яъни фақат битта Шахсий ҳисоб қайдномасига эга бўлиши мумкин.

3.2. Сотувчи рўйхатдан ўтиш пайтида Харидор томонидан тақдим этилган маълумотларнинг аниқлиги ва тўғрилиги учун жавобгар эмас.

3.3. Онлайн дўконда рўйхатдан ўтган харидор профилда кўрсатилган телефон рақамига сотувчи томонидан СМС орқали индивидуал идентификация кириш коди юборилади. Харидорнинг индивидуал идентификацияси, Харидор номидан учинчи шахсларнинг рухсатсиз ҳаракатларидан ҳимоя қилади ва қўшимча хизматлардан фойдаланиш имконини беради. Харидор томонидан кириш кодини учинчи шахсларга бериш тақиқланади.

3.4. Чегирмадан фақат Харидорнинг Шахсий кабинет орқали фойдаланишингиз мумкин. Бунинг учун сайтда кўрсатилган Шахсий кабинетда ўз маълумотларингизни киргизганингиздан сўнг буюртма беришингиз мумкин. Доимий мижоз чегирмаси муайян бир Шахсий ҳисоб билан боғланган, чунки у орқали амалга оширилган харидлар (етказиб беришлар) асосида ҳисобланади. Сайтда қайта рўйхатдан ўтган тақдирда, харидлар (етказиб бериш) тарихи ва доимий мижоз чегирмаси эски Шахсий кабинетдан янгисига ўтказилмайди. Янги Шахсий кабинетдаги буюртмалар статистикаси нолдан бошланади. Чегирмалардан фақат қайси шахсий кабинетда шаклланган бўлса ўша ерда қўлланилиши мумкин.

IV. ТОВАР НАРХЛАРИ

4.1. Товарларнинг нархлари сотувчи томонидан бир томонлама белгиланади ва https://texnomart.uz интернет манзилида жойлашган онлайн-дўкон саҳифаларида кўрсатилади. Товар нархига барча солиқлар (шу жумладан ҚҚС), йиғимлар ва тўловлар, завод қутиси ва қадоқлаш нархи киритилган.

4.2. Товарнинг нархи Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси - сўмда кўрсатилган.

4.3. Сотувчи Товарнинг исталган позицияси учун нархни бир томонлама ўзгартиришга ҳақли. Шу билан бирга, янги (ўзгартирилган) нархлар веб-сайтда расмий эълон қилинган кундан бошлаб кучга киради.

4.4. Сотувчи томонидан ўзгартирилган нарх, Харидор томонидан тўланган Товар нархини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

4.5. Товар учун тўлов нақд пулда амалга оширилган тақдирда, сотувчи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ Харидорга тўловни тасдиқловчи нақд пул чекини бериши шарт.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРАТЛАРИ

5.1. Сотувчи мажбуриятлари:

5.1.1. Ҳақиқий Шартнома имзолангандан пайтидан бoшлаб, ҳақиқий шартномадаги шартлар ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ Харидор олдидаги барча мажбуриятларни тўлиқ таъминлаш.

5.1.2. Харидорнинг шахсий маълумотларини қайта ишлаш ва уларнинг хавфсизлигини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида ўрнатилган тартибда ҳимоя қилиш.

5.1.3. Харидорга (https://texnomart.uz) Интернет-дўконининг сайтида кўрсатилган телефонлар орқали бепул телефон маслаҳатларини олиш имкониятини тақдим этиш. Маслаҳатлар ҳажми Буюртманинг бажарилиши ва Товар хусусиятларига оид аниқ саволлар билан чекланади.

5.1.4. Рухсатсиз маълумотларга эга бўлмоқчи бўлган ва/ёки Буюртмаларнинг бажарилишига бевосита алоқадор бўлмаган шахсларга узатиш ҳаракатларини олдини олиш, бундай фактларни ўз вақтида аниқлаш ва тўхтатиш.

5.2. Сотувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

5.2.1. Харидорга (https://texnomart.uz) Интернет-дўконининг сайтида кўрсатилган телефонлар орқали бепул телефон маслаҳатларини олиш имкониятини тақдим этиш. Маслаҳатлар ҳажми Буюртманинг бажарилиши ва Товар хусусиятларига оид аниқ саволлар билан чекланади. Барча ўзгаришлар эълон қилингандан сўнг дарҳол кучга киради ва эълон қилинган пайтдан бошлаб Харидор эътиборига ҳавола қилинган ҳисобланади.

5.2.2. Харидор билан телефон суҳбатларини ёзиб олиниши.

5.2.3. Харидорнинг розилигисиз ўз ҳуқуқлари ва Шартнома ижросига оид мажбуриятларини учинчи шахсларга ўтказиш.

5.2.4. «Сооkie» технологиясидан фойдаланиш. Cookie файллари махфий маълумотларни ўз ичига олмайди ва учинчи шахсларга берилмайди.

5.2.5. https://texnomart.uz сайтига ташриф буюрувчининг IP-манзили ҳақида маълумот олиш. Ушбу маълумотлар ташриф буюрувчини шахсини аниқлаш учун ишлатилмайди ва учинчи шахсларга ўтказилмайди.

5.2.6. Сотувчи харидорга чегирмалар, акциялар, янги келган товарлар ва бошқалар ҳақида маълумотни электрон почта ва смс орқали реклама ва ахборот хабарларини юбориш ҳуқуқига эга. Почта жўнатмаларининг частотаси сотувчи томонидан мустақил равишда, бир томонлама белгиланади.

5.2.7. Агар харидор аввал буюртма бериб ва тўловни амалга оширмаган, Товарни етказиб бериш вақтида буюртмани рад этган, етказиб берилган Товарни қабул қилмаган, ёки агар Сотувчи Харидор кўрсатган маълумотларининг тўғрилигига шубҳа билан қараса, Сотувчи сабабларини тушунтирмаган ҳолда Харидорнинг буюртмани бажаришни рад этиш ҳуқуқига эга.

5.2.8. Сайтда шарҳни жойлаштириш орқали, Харидор сотувчига шарҳ матнидан реклама мақсадларида фойдаланишга, шунингдек, изоҳ матнини бошқа тармоқларда фойдаланиш учун учинчи шахсларга беришга рози бўлади. Шу билан бирга Харидорнинг шахсий маълумотларининг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қолдирилган изоҳни қисқартирилиши ёки қисман ўзгартириш киритилиши билан жойлаштирилиши мумкин.

5.2.9. Олдиндан тўланган буюртмани етказиб беришда сотувчи ёки етказиб берувчи харидордан шахсини тасдиқловчи ҳужжат ёки Товарни олиш учун ишончнома тақдим этишини талаб қилишга ҳақли. Харидор белгиланган ҳужжатни тақдим этишдан бош тортган тақдирда, онлайн- дўкон товар беришни рад этишга ҳақли.

5.3. Харидор мажбуриятлари:

5.3.1. Шартномани тузишдан олдин унинг мазмуни ва шартлари билан, Сотувчи интернет-дўконда таклиф қилаётган Товар нархлари билан, шунингдек, қуйидаги интернет-манзилда жойлашган интернет-дўкон саҳифаларидаги бошқа шартлар билан танишиб чиқиш: https://texnomart.uz

5.3.2. Сотувчи Харидор олдидаги ўз мажбуриятларини бажариши учун Харидор ўзининг шахсий маълумотларини бериш ва қайта ишлаш учун (исталган шаклда) тўлиқ розилик беради ва тўлови амалга оширилган товарни Харидорга етказиб бериш учун талаб этиладиган барча зарурий маълумотларни тақдим этиши лозим.

5.3.3. Буюртма қилинган товарлар ва уни етказиб бериш ушбу шартнома шартларига мувофиқ тўланади.

5.4. Харидор қуйидаги ҳуқуқларга эга:

5.4.1. Харидор электрон почта ва смс хабарларини олишдан бош тортиш ҳуқуқига эга, бунинг учун у "Шахсий кабинетнинг почта рўйхатидан обунани бекор қилишингиз мумкин" ҳаволани босиши ёки шахсий кабинетдан «Обуна» саҳифасига кириши керак.

5.4.2. Буюртмани мустақил бекор қилиш ушун, сайтдаги махсус хизмат орқали ёки Сотувчининг иловасида буюртма берилган пайтдан бошлаб 10 дақиқа ичида амалга ошириш мумкин.

5.4.3. Сотувчидан ёки учинчи шахсдан (Сотувчи транспорт-экспедиция хизматларини кўрсатиш учун товарни етказиб бериш бўйича хизматларни тақдим қилувчи юридик шахс) аввалроқ келишилган манзилга (ҳудудга) етказилган Товарга тўловни амалга ошириш ва уни қабул қилиш.

VI. БУЮРТМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

6.1. Товарга Харидор https://texnomart.uz. манзилидаги интернет-дўкон сайтида буюртма беради. Харидор товарнинг мавжудлигини ва у ҳақидаги бошқа батафсил маълумотларни сайт операторидан (71)209-99-44 (Харидор ушбу процедурани эътиборсиз қолдирган тақдирда, сотувчи ушбу процедурани бажармаган Харидорнинг айби билан юзага келадиган оқибатлар учун жавобгар бўлмайди) телефон рақами бўйича аниқлаштириши шарт.

6.2. Интернет-дўкон сайтида рўйхатдан ўтиш пайтида Харидор қуйидаги регистрацион маълумотларни (керак бўлса, сотувчи томонидан учинчи шахсларга бериш ҳуқуқи билан ҳар қандай усулда қайта ишлаш, сақлаш ва фойдаланиш ҳуқуқи билан) тақдим этиши талаб этилади:

6.2.1. Фамилияси, исми, отасининг исми ёки у кўрсатган шахс (олувчи);

6.2.2. Товар етказиб берилиши керак бўлган манзил (агар етказиб бериш харидорнинг манзилига бўлса);

6.2.3. E-mail манзили;

6.2.4. Алоқа телефон рақамлари.

6.3. Агар сотувчига қўшимча маълумот керак бўлса, у Харидордан сўрашга ҳақли. Харидор керакли маълумотларни тақдим қилмаса, сотувчи Харидор танлаган Товар учун жавобгар эмас.

6.4. Харидор томонидан мазкур Офертанинг қабул этилиши Интернет-дўкон сайтидаги рўйҳатга олиш шаклга маълумотларни киритиш ёки Оператор ёрдамида Буюртмани расмийлаштириш орқали амалга оширилади. Буюртма Оператор ёрдамида расмий расмийлаштирилгач, Харидор ҳақидаги маълумотлар Сотувчининг ахборотлар базасида рўйхатга олинади. Танланган Товарнинг буюртмасини тасдиқлаб, Харидор ушбу Шартноманинг 6.2 бандида кўрсатилган тартибга биноан Операторга керакли маълумотни тақдим этади.

6.5. Сотувчи Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончилилиги учун жавоб бермайди.

6.6. Харидор буюртмани расмийлаштириш пайтида тақдим қилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончилилигига тўлиқ жавобгардир.

6.7. Сотувчи ва Харидор ўртасида масофадан тузиладиган харид-сотув шартномаси Буюртма расмийлаштирилган пайтдан бошлаб тузилган ҳисобланади.

VII. ТОВАРНИ ЕТКАЗИБ БEРИШ ВА ТОПШИРИШ

7.1. Товарларни етказиб бериш Томонлар келишилган ҳолда қуйидаги усуллар орқали амалга оширилади:

 • - сотувчи томонидан (Товарни сотиш санаси Харидорга ёки кўрсатилган Қабул қилувчига топшириш санаси бўлади);
 • - сотувчи тегишли шартнома тузган ташувчи (курер) (Товарни сотиш санаси Харидорга ёки кўрсатилган Қабул қилувчига топшириш санаси бўлади);
 • - харидорнинг кучлари ва ҳисобидан, сотувчининг омборидан ўз-ўзидан олиш шартлари бўйича (Товарни сотиш санаси Харидорга ёки кўрсатилган Қабул қилувчига топшириш санаси бўлади).

Сотувчи томонидан Товарни етказиб беришни ташкил қилишда етказиб бериш бепул амалга оширилади (тижорат асосида эмас).

7.2. Товарни харидорга этказиб бериш муддати буюртмани кўриб чиқиш ва этказиб бериш муддатидан иборат.

7.3. Харидор товарни олиш учун шахсини тасдиқловчи ҳужжат ёки товарни олувчи Харидор вакили ишончнома тақдим этиши шарт.

Товарларни ишончли вакилга етказиш қуйидаги ҳолларда амалга оширилмайди:

 • - ишончномани тўлдириш тартиби бузилган ҳолда тақдим этиш;
 • - ишончномада ўзгартириш ва қўшимчалари билан тақдим этиш;
 • - ишончномада кўрсатилган паспортни (паспорт нусхасини) тақдим этмаслик;
 • - ишончноманинг амал қилиш муддати тугаши.

7.4. Товарларни миқдори, таркиби ва сифати қўшимча ҳужжатлар орқали Харидорга ёки қабул қилувчига топшириш жойида амалга оширилади.

7.5. Сотувчи товарларни топширади, Харидор қабул қилади ва ҳақиқий Шартномада кўрсатилган шартларда товар учун тўловларни амалга оширади. Товар Харидорга топширилгандан ва уни пули тўлиқ миқдорда тўлангандан кейин Буюртирилган Товарларга эгалик ҳуқуқи Харидорга ўтади. Товар Харидорга топширилгандан кейин, Товарнинг тасодифий яроқсиз холга келиши ёки шикастланиш хавфи Харидор масъуллигига ўтади.

IX. ТОВАРЛАРНИ ҚАЙТИШ ВА АЛМАШТИРИШ

9.1. Мақбул сифатдаги товарлар:

9.1.1. Харидор сотиб олинган кундан бошлаб ўн кун ичида Сотувчидан харид қилинган озиқ-овқатга алоқадор бўлмаган мақбул сифатдаги товарга алмаштириб беришга ҳақлидир, агарда сотувда бундай товар бўлмаган тақдирдагида, пул қийматида олиш ҳуқуқига эга.

9.1.2. Харидорнинг товарларни алмаштириш ёки қайтариш бўйича талаблари қуйидаги ҳолларда қондирилиши керак:

 • - товар фойдаланишда бўлмаган;
 • - унинг товарга хос кўриниши, истеъмол хусусиятлари, пломба ва ёрлиқлари сақланган;
 • - товарнинг харидини тасдиқлайдиган ҳужжат (товар ёки касса чеки) сақланган;

9.1.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси чакана савдо Қоидаларига оид 75-сонли қарорининг 1-иловасига биноан мақбул сифатдаги товарлар қайтариб олинмайди.

 • - Уй шароитида касалликларнинг олдини олиш ва даволаш учун маҳсулотлар (металл, каучук, тўқимачилик ва бошқа материаллардан тайёрланган санитария-гигиена воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий асбоб-ускуналар, оғиз бўшлиғи гигиена воситалари, кўзойнак линзалари, болалар парвариши воситалари, дори-дармонлар).
 • - Шахсий гигиена воситалари (тиш чўткалари, тароқлар, соч қисқичлари, соч турмаклари, париклар, сочлар ва бошқа шунга ўхшаш маҳсулотлар).
 • - Парфюмерия ва косметика маҳсулотлари.
 • - Тўқимачилик маҳсулотлари (пахта, зиғир, ипак, жун ва синтетик матолар, матолар каби тўқилмаган материаллардан тайёрланган буюмлар - ленталар, ўралган, кружева ва бошқалар); кабель маҳсулотлари (симлар, кабеллар); метрга сотиладиган қурилиш ва пардозлаш материаллари (линолеум, плёнка, гилам ва бошқалар) ва бошқа товарлар.
 • - Тикувчилик ва трикотаж маҳсулотлари (кийим ва трикотаж ички кийимлар, пайпоқ ва қўлқоплар).
 • - Полимер материаллардан тайёрланган озиқ-овқат билан алоқада бўлган маҳсулотлар ва материаллар, шу жумладан бир марта ишлатиладиганлар (идишлар, ошхона идишлари ва анжомлари, озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва ташиш учун идишлар ва қадоқлаш материаллари).
 • - Маиший кимёвий воситалар, пестицидлар ва агрокимёлар.
 • - Мебель (мебель тўпламлари ва тўпламлар).
 • - Қимматбаҳо металллардан ясалган буюмлар, қимматбаҳо тошлар билан, қимматбаҳо металллардан, ярим қимматбаҳо ва синтетик тошлар қўшимчалари билан, қиррали қимматбаҳо тошлар.
 • - автомобиллар ва мототцикл буюмлари, тиркамалар ва улар учун рақамланган бирликлар; қишлоқ хўжалиги ишларини кичик механизациялашнинг кўчма воситалари; маиший мақсадлар учун қайиқлар ва бошқа сув кемалари.
 • - Кафолат муддати белгиланган техник жиҳатдан мураккаб уй-рўзғор буюмлари (маиший металл кесиш ва ёғочга ишлов бериш дастгоҳлари; маиший электр машиналари ва маиший электр жиҳозлари; маиший радиоэлектрон ускуналар; маиший ҳисоблаш ва нусха кўчириш ускуналари; фото ва кино ускуналари; телефон аппаратлари ва факсимил ускуналар; электр мусиқа асбоблари, электрон ўйинчоқлар).
 • - Ҳайвонлар ва ўсимликлар.

9.1.4. Товарларни қайтариш сотувчининг "Етказиб бериш хизмати" орқали амалга оширилади, бунинг учун қуйидагилар зарур:

 • - онлайн-дўконга "БИЗ БИЛАН БОҒЛАНИНГ" бўлимида кўрсатилган рақамларга қўнғироқ қилинг;
 • - “Қайтариш учун ариза”ни чоп этиш ва тўлдириш;
 • - қайтариб бериш тўғрисидаги аризага буюртманинг товар ёки ғазна чекини илова қилинг.

9.2. Номақбул сифатдаги товарлар:

9.2.1. Агар сотилган товарларни камчиликлари бўлса, товарнинг кафолат муддати ёки яроқлилик муддати ёки муддати белгиланмаган товарларни олти ой ичида нуқсонлари аниқланган бўлса, Истеъмолчи қуйидагиларни талаб қилиши мумкин:

 • - товардаги камчиликларни бепул бартараф этиш ёки истеъмолчи ёки учинчи шахс томонидан товарни тузатишга сарфланган харажатларни қоплаш;
 • - сотувчининг ёзма розилиги билан сотиб олиш нархини мутаносиб равишда пасайтириш;


 

Истеъмолчининг талаблари касса квитанцияси ёки савдо чеки, кафолат муддати белгиланган товарларга нисбатан тегишли тарзда расмийлаштирилган техник паспорт ёки унинг ўринни босувчи бошқа ҳужжат тақдим этилганда кўриб чиқилади.

9.2.2. Номақбул сифатдаги товарларни қайтариш тартиби қуйидагича амалга оширилади:

 • - Харидор ўз аризасида қайтаётган товарни нуқсонлари баён этган ҳолда қайтариши мумкин;
 • - Ариза қабул қилингандан сўнг, Товарни камчилик ва нуқсонларини техник текшириш, аниқлаш ва келиб чиқиш сабабларини ўрганиш учун техник хизмат кўрсатиш ваколати булган муассасага юборилади;
 • - Техник хизмат кўрсатиш муассасасини текширув натижасига кўра, товарни нуқсонларининг сабаблари тўғрисида хулоса тузилади;
 • - Агар товарнинг нуқсонлари (дефекти) кафолат муддати давомида пайдо бўлса, шунда сабаби ишлаб чиқариш муассасаси бўлган бўлса, товар алмаштирилиши керак ва агар камчиликларни техник орқали бартараф этиш имкони бўлса, товар нуқсонлари бепул бартараф этилиши керак;

9.2.3. Товарларни нуқсонлари билан алмаштириш тартиби:

 • - 7 кун ичида (завод нуқсонининг аниқ белгилари билан)
 • - 20 кун ичида (қўшимча текшириш талаб этилса)
 • - 1 ой ичида (шунга ўхшаш бренд товарлари бўлмаганда)
 • - 2 ой ичида (чекка ҳудудларга етказиб бериш учун).

9.2.4. Маҳсулот нуқсонларини бартараф этиш тартиби:

 • - 20 кун ичида (техник хизмат кўрсатиш томонидан тўлиқ текширувидан сўнг).

X. ТЎЛОВ УСУЛЛАРИ

10.1. Харидор қуйидаги йўллар орқали тўловни амалга ошириши мумкин:

 • - нақд пул билан;
 • - банк пластик картаси билан;
 • - қуйидаги интернет манзилда кўрсатилган тўлов тизимлари орқали тўлаш билан: https://texnomart.uz
 • - нақдсиз ҳисоб-китоб (юридик шахслар учун).

10.2. Тўлов усуллари ҳақидаги янада батафсил маълумот билан интернет-сайтнинг “Тўлов усуллари” бўлимида танишишингиз мумкин.

ХI. ФОРС-МАЖОР

11.1. Агар Шартнома тузилгандан кейин томонлар олдиндан кўра олмаган ва фавқулодда ҳодисалар натижасида юзага келган форс-мажор ҳолатлари туфайли юз берганбўлса, томонлар мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганлари учун жавобгарликдан озод этиладилар. Бундай ҳолда, томонлардан ҳеч бири зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас, аввал олинган маблағларни қайтариш мажбуриятлари бундан мустасно.

11.2. “Энгиб бўлмас ҳодисалар” деганда маълум Томон унда мавжуд воситалар ёрдамида олдиндан кўролмаган ёки бартараф этолмаган фавқулодда воқеалар ёки вазиятлар тушунилади. Бундай фавқулодда воқеалар ёки вазиятлар, жумладан: иш ташлашлар, тошқинлар, ёнғинлар, зилзила ва бошқа табиий офатлар, урушлар, ҳарбий ҳаракатлар, Ўзбекистон Республикаси ва мамлакатларнинг давлат органлари ҳаракатлари, шунингдек, Томонларнинг оқилона назоратидан ташқарида бўлган ҳар қандай бошқа вазиятларни ўз ичига олади.

11.3. Бирор Томоннинг фаолиятига бевосита ёки билвостита таъсир қиладиган амалдаги қонунчилик ёки норматив ҳужжатлардаги ўзгаришлар, енгиб бўлмас ҳодиса сифатида баҳоланмайди, бироқ бирор Томоннинг ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга йўл қўймайдиган шундай ўзгаришлар киритилган тақдирда, Томонлар ушбу Шартнома ижроси давом эттирилишини таъминлаш учун зудлик билан ушбу муаамони бартараф этиш учун иш тартибига оид қарорни қабул қилишлари лозим.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Ҳақиқий Шартномада таърифланган шартларни бажармаслик ёки мақбул бажармаслик учун Томонлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгар ҳисобланадилар.

12.2. Интернет-дўконга жойланган барча матнли маълумотлар, график тасвирлар ва хизматларнинг қонуний муаллифлари мавжуд, мазкур маълумотлар ва тасвирлардан ноқонуний фойдаланиш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги бўйича таъқиб қилинади.

XIII. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1. Ҳақиқий Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик ёки мақбул тарзда бажармасликга оид барча низоларни Томонлар ўзаро музокаралар йўли билан ҳал қилишга уринадилар.

13.2. Агар музокаралар йўли орқали муросага келинмаса, низолар даъвогарнинг истагига кўра Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига биноан суд орқали ҳал этилади.

13.3. Ҳақиқий Офертага ҳавола қилинган интернет-дўкондаги қоидалар ва шартларни аниқловчи бўлимлар ушбу Ҳақиқий Офертанинг ажралмас қисми ҳисобланади.

13.4. Мазкур Ҳақиқий Офертани қабул қилиш орқали, Харидор «Техномарт» МЧЖга ўз шахсий маълумотларини, шу жумладан фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси, жинси, иш жойи ва лавозими, почта манзили, уй, иш ва мобил телефонлари, электрон почта манзилини, хусусан, уларни йиғиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш ва узатиш, анонимлаштириш, блоклаш, йўқ қилиш, шу билан биргаликда, мазкур шахсий маълумотларни Сотувчининг контрагентларига хизматлар сифатини оширишга йўналтирилган тадқиқотлар, маркетинг дастурлари, статистик изланишлар, ҳамда хизматларни Харидор билан ҳар хил алоқа воситалари, жумладан ва шу билан чекланмаган тарзда: почта хабарномалари, электрон почта, телефон, факсимил алоқа, Интернет тармоғи ёрдамида бевосита алоқа қилиш орқали келгусида қайта ишлашга (жумладан уларни йиғиш, тизимлаш, тўплаш, сақлаш, аниқлаштириш (янгилаш, ўзгартириш), фойдаланиш, уларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тарқатиш ва узатиш, анонимлаштириш, блоклаш, йўқ қилиш) розилик билдиради ва рухсат беради.

13.5. Харидор Сотувчи ва унинг контрагентларига маълумотлар базасини автоматлаштирилган тартибда бошқариш тизимлари, шунингдек Сотувчининг топшириғи билан махсус ишлаб чиқилган бошқа воситалар ёрдамида шахсий ахборотларни қайта ишлашга розилик ва рухсат беради. Бундай тизимлар билан ишлаш оператор созлаган алгоритм (тўплаш, тизимлаш, сақлаш, аниқлаш, фойдаланиш, блоклаш, йўқ қилиш) бўйича амалга оширилади. Қўлланадиган қайта ишлаш усуллари (жумладан ва шу билан чекланмасдан): почта кодларини кодлар базаси билан солиштириш, кўчалар/аҳоли пунтклари номларининг ёзилишини автоматик текшириш, телефон, почта ёки Интернет орқали Харидор билан боғланиб, маълумотларни аниқлаштириш, созланган мезонлар бўйича базани сегментлаш. Харидор агар бу ушбу офертада кўрсатилган мақсадларнинг бажарилиши учун талаб этилса, унинг Сотувчига томонидан олинган шахсий маълумотлари, Сотувчи Харидорнинг шахсий маълумотларини ўзаро тузилган шартномага мувофиқ қайта ишлаш ҳаракатини топширган учинчи шахсларга узатишига розилик билдиради. Бунда мазкур мазкур шахслар шахсий маълумотларнинг махфийлигини ва уларни қайта ишлашда хавфсизлигини таъминлашга оид Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига амал қилишлари шартдир. Харидорнинг кўрсатилган маълумотларини узатиш пайтида Сотувчи уни қабул қилувчи шахсларни мазкур шахсий маълумотлар махфий ва фақат хабар қилинган мақсадлардагина ишлатилиши лозимлигини огоҳлантиради ҳамда ушбу шахслардан мазкур қоиданинг риоя этилишини талаб қилади.

13.6. Харидор Сотувчининг почта манзилига тегишли ёзма сўров юбориб, ундан ўзининг шахсий маълумотлари, уларнинг қайта ишланиши ва ишлатилиши ҳақида тўлиқ ахборотни сўраш, шу билан бирга, хато ёки нотўлиқ шахсий маълумотларни ўчириш ёки тузатиш/тўлдиришни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Харидор ўз шахсий маълумотларини қайта ишлашга берган розилик муддатсиз бўлиб, Сотувчининг почта манзилига тегишли ёзма сўров юбориш орқали қайтариб олиниши мумкин.

XIV. СОТУВЧИ РEКВИЗИТЛАРИ

Юридик номи: «TEXNOMART» МЧЖ

Офисимиз жойлашган манзил: Тошкент ш. Янги шаҳар, 16Б уй

Мурожаат учун телефон: (71)-209-99-44

Х/Р — 20208000205088041001

ЎЗМИЛЛИЙБАНК "АКАДЕМИЯ" ФИЛИАЛИ

МФО: 00450

СТИР: 306474728 — ИФТ: 46690

ҚҚС тўловчининг Рег. коди — 326010043482

Директор: Шамсиддинов З.С.

chat-open